Σάββατο, 18 Μαΐου 2019 - 21:20

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου.

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη   26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00  μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     

Ημερήσια διάταξη

 

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)               7. Έλεγχος οικονομικών στοιχείων  (εσόδων- εξόδων)  Δ΄ τριμήνου 2018. Σύνταξη και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικής  έκθεσης ελέγχου της πορείας υλοποίησης του  δημοτικού προϋπολογισμού.
2)               8. Αποδοχή της κληρονομιάς της διαθέτιδος Φακλή Σταμούλας συζ. Γεωργίου με το ευεργέτημα της απογραφής και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της απαραίτητης συμβολαιογραφικής πράξης και τη μεταγραφή των ακινήτων στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.
3)               9. Ορισμός συμβολαιογράφου για την αγορά ακινήτου στην ΔΚ Λεωνιδίου για χρήση ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
4)               10. Περί καθορισμού των όρων της προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκποίηση δημοτικού αγροτεμαχίου επιφάνειας (1.466,86 τμ) ευρισκόμενο στη θέση <<Λίμνες>> της ΤΚ Πραγματευτής.
5)               11. Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων.
6)               12. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 00-6443.017 με τίτλο: «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2019 Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 3.500,00 € με ταυτόχρονη μείωση του  υφιστάμενου Κ.Α. 00-6443.010, με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Νότιας Κυνουρίας», κατά το ποσό των 3.500,00 €.
7)               13. Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-6262.023 με τίτλο: «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών από δρόμους Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 7.198,14 € με ταυτόχρονη μείωση του  υφιστάμενου Κ.Α. 9111, με τίτλο: «Αποθεματικό», κατά το ποσό των 7.198,14 €.
8)               14. Τακτοποιητική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, λόγω περαίωσης του οικονομικού έτους 2018.
9)               15. Περί παράτασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας κου Πουλέτσου Σπυρίδωνα στη ΔΚ Λεωνιδίου.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας

και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λυσίκατος Χαράλαμπος

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 e6647afa89a421b365fca0db25df5d88 XL

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria