Σάββατο, 18 Μαΐου 2019 - 21:20

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας αύριο Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (7/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (27η) Φεβρουαρίου (2019) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Θέμα 1ο:  Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 λόγω περαίωσης του οικονομικού έτους 2018 και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 30-6262.023 με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών από δρόμους Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού 7.198,14€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 3ο: Περί της εξειδίκευσης πίστωσης για τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2019 και της σχετικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου ΚΑ 00-6443.017 με τίτλο «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2019 Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 4ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 5ο: Επί της λήξης μισθώσεων ακινήτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 6ο: Περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2019 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου τους έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

Θέμα 7ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πυρασφάλειας έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 9ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου έλεγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 10ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την αποδοχή απόφασης ένταξης και έγκρισης επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κοσμάς – Φυλάτικα» [ΠΑΑ 2014-2020]. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 11ο: Περί της έγκρισης της 3/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΝΚ) η οποία αφορά τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού προσωπικού της Επιχείρησης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως Μένη Παν/τη του Σπυρίδωνα που αφορά χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στη Τ.Κ. Σαπουνακαίικων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 13ο: Περί της χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη στον Πουτσελά Γεώργιο του Παύλου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

Θέμα 14ο: Επί εισηγήσεων Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφές ποσών από καρτέλες χρεώσεων οφειλετών λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

Θέμα 15ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

Δημήτριος Κολινιώτης

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 e6647afa89a421b365fca0db25df5d88 XL

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria