Κυριακή, 14 Απριλίου 2019 - 17:46

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Δευτέρα 1 Απριλίου

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (10/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (1η) Απριλίου (2019) – ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Θέμα 1ο: Περί της αποδοχής της ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», της σχετικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και της ανάλογης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εξειδίκευση πιστώσεων ανά υποέργο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 70-6262.014 με τίτλο: «2η έκτακτη διαδικασία εκχιονισμού κοινόχρηστων δημοτικών χώρων Δήμου Νότιας Κυνουρίας», ποσού (7.426,98)€ με ισόποση μείωση του Κ.Α. 9111, με τίτλο: «Αποθεματικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για τη δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων 25-6262.001 με τίτλο «Επισκευή γεώτρησης στην Τ.Κ Πουλίθρων (κατεπείγουσα διαδικασία)» ποσού (1.860,00)€ με ισόποση μείωση του Κ.Α. 9111, με τίτλο: «Αποθεματικό». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 5ο: Περί της κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 6ο:Περί του Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 7ο: Επί αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Τυρού που αφορά  μίσθωση ιδιωτικής γεώτρησης για την υδροδότηση της περιοχής «Κρυονέρι» Τ.Κ. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 8ο: Περί της συμπληρωματικής κατανομής έτους 2018 και της (Α΄) κατανομής έτους 2019 κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 9ο: Περί του ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. για την διαχειριστική περίοδο που θα κλείσει στις 31-12-2019. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 10ο: Περί της αντικατάστασης και συμπλήρωσης μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως «Μοτοπαρέας Λεωνιδίου» για προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας για την ομαλή διεξαγωγή του 7ου οδοιπορικού Ιστορίας Λεωνιδίου την Κυριακή 7/4/2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 12ο: Επί αιτήσεως «Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ» Κοιν.Σ.Επ για προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου ΤΥRΟΣ RUN 2019 την Κυριακή 12/5/2019. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 13ο: Περί εγκρίσεως επεκτάσεων Δημοτικού ηλεκτρικού δικτύου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

Θέμα 14ο: Επί αποφάσεως Εκπροσώπου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου με θέμα «Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου ελεύθερου internet στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 15ο: Επί αιτήσεως για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Πελετών. (Εισηγητής: Καρδάσης Δημήτριος)

 

Θέμα 16ο: Επί αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση οστεοθυρίδων στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κοσμά. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

 

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Σταματούλας Ξερακιά του Θεοδώρου για χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 18ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Δημήτριος Κολινιώτης

 

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 e6647afa89a421b365fca0db25df5d88 XL

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria